Skip to content
Annonser på Europower

- Viljen til å se på andre faktorer enn pris må bli bedre

mer-kraft--Jørgen-Thaule

 

Jørgen Thaule er Bransjedirektør for energientreprenører og leverandørindustri i Fornybar Norge.

Vi har tatt en prat med Jørgen Thaule for å bli litt mer kjent med han, og for å forstå hvordan han møter beskjeden fra Energikommisjonen om "Mer av alt, raskere". 

- Hva er du mest stolt av i eget selskap?

- Fornybar Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for hele fornybarnæringen. Vi jobber for fornybare og bærekraftige energiløsninger som bidrar til å kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser og inntekter for Norge. Hver dag blir jeg imponert over kunnskapen og kompetansen i kollegiet, og at det er utpreget delingskultur for å oppfylle målene som er satt. Samarbeidet gjør meg mest stolt.

- Hva brenner du for?

- Energientreprenører, fornybar- og leverandørindustri. Tre nøkkelfaktorer i det grønne skiftet. Uten nok hender i felt og materiell vil det grønne skiftet gå mye tråere og det vil ta lengre tid for Norge å nå sine mål for elektrifisering. Å kunne jobbe med utfordringer, problemstillinger og muligheter i fornybarnæringen for disse tre gruppene er inspirerende. En sann glede.

- Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?

- Snekre. Sykle. Høre på Rammstein. I omvendt prioritert rekkefølge.

- Energikommisjonen har gitt marsordre om mer av alt raskere. Hva tenker du om det?

- Vi må gjøre mange tiltak parallelt. Politisk, regulatorisk og fornybarnæringen selv. Det vi har satt i gang må få fortsette, omkamper har vi ikke tid til. En nøkkel til "mer av alt raskere" er norske energientreprenører som har lokal tilstedeværelse i samtlige fylker, fra Søgne i sør til Mehamn i nord. Som gruppe sysselsetter de over 3000 ansatte - fagpersoner i felt, ingeniør- og prosjekteringstjenester for å nevne noe. Frittstående energientreprenører utgjør allerede en vital del av norsk beredskap for strømnettet, og har svært bred kunnskap og kompetanse om strømnett og tilhørende trafostasjoner m.m. på alle nettnivåer for både distributører og produsenter. Med et velfungerende marked for energientreprenørene vil få "mer av alt raskere" – bokstavelig talt.

- Hva betyr det for din arbeidsplass at bransjen skal gjøre mer av alt raskere?

- At det blir flere muligheter til å påvirke retningen i riktig lei, på vegner av medlemmene som komme fra hele verdikjeden i fornybarnæringen.

- Hva mener du er viktige tiltak for å redusere risikoen for alvorlige ulykker og dødsfall når vi skal bygge mer kraft, raskere?

- Kvalitets- og HMS-systemer, opplæring, kursing og trening osv. koster. Men det er helt nødvendig. HMS skal alltid være øverst på agendaen. Alle skal komme trygt hjem, hver dag. Fornybarnæringen er av de rikeste sektorene i Norge, samtidig som vi vet at høyspent = risiko. Viljen til å se på andre faktorer enn pris må bli bedre. Hvis ikke landets rikeste bestillere tenker på annet enn pris, og går foran som gode eksempler og pådrivere – hvem skal gjøre det da? HMS er faktisk lønnsomt…

- I september samler vi rundt 200 deltakere på Høydekonferansen. Har du deltatt på Høydekonferansen tidligere?

- Nei.

- Hva er din forventning til årets Høydekonferanse?

- Vi kan være gode alene, men er aller best sammen. Jeg håper og tror at Høydekonferansen er med på å bygge opp under og videreutvikle delingskulturen.