Skip to content
Annonser på Europower

Hvordan bygge mer kraft raskere uten dødsfall?

mer-kraft-1024x572-Pia-Kristensen

Energikommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. februar 2022 for å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at rikelig tilgang på fornybar kraft fortsatt skal være et konkurransefortrinn for norsk industri. 

Energikommisjonens rapport fra 2023 fikk navnet "Mer av alt – raskere". 

H1 og H2-verdier

H1 og H2-verdier er sentrale når vi jobber med sikkert arbeid i høyden.

H1-verdien viser frekvensen av arbeidsrelaterte personskader med fravær per million arbeidstimer. Dødsulykke skal regnes som en H1-skade og inngå i H1-frekvensen. 

H2-verdien viser frekvensen av totalt antall arbeidsrelaterte personskader per million arbeidede timer. H2-skader utgjør dermed summen av arbeidsrelaterte personskader både med og uten fravær. 

Energibransjen jobber med en nullfilosofi. Målet er null skader på mennesker, materiell og miljø. Men vi vet alle at dette målet er uoppnåelig. Dessverre.

Mer kraft raskere medfører flere skader og også dødsfall

Dersom vi er på vårt aller beste når det gjelder H1- og H2-verdier, og verdiene står fast også med mer kraft raskere, så betyr det at mer kraft raskere vil medføre flere skader og også flere dødsfall i energibransjen. Dette er statistikk.

Men kan vi tillate oss å planlegge for flere dødsfall i energibransjen? 

Merkraftraskere.no

Vi i Europower har hvert år de siste ti årene samlet bransjen for læring og erfaringsoverføring når det gjelder sikkert arbeid i høyden.

Vi har delt erfaringer fra dødsulykker hos Statnett, og alvorlige ulykker hos Equinor. Vi har hørt fra mennesker som har endt opp i rullestol, og vi har hørt fra pårørende som forteller hvordan livet på sitt vis må fortsette etter en alvorlig ulykke.

Dette arbeidet utvider vi i Europower nå til en kampanje som vi håper at flest mulig i energibransjen ønsker å slutte seg til.

Sammen skal vi gjennom hele året på nett, på konferanser og over alt der vi som jobber med sikkert arbeid i høyden treffes stille spørsmålet: Hvordan bygge mer kraft raskere - uten dødsfall?

Pia Kristensen Moe
Prosjektleder, Merkraftraskere.no

NB: Redaksjonen i Europower medvirker ikke i kampanjen merkraftraskere.no.