Skip to content
Annonser på Europower

Å si ja til flere dødsfall vil være en fallitterklæring

mer-kraft-620x400---Leif-Røv-1

- Dersom vi skal bygge ut mer kraft raskere uten at vi gjør store endringer når det gjelder hvordan vi jobber på HMS, så vil det statistisk sett medføre en økning i alvorlige hendelser og også dødsfall. Det kan vi ikke tillate, sier Leif Røv.

Leif Røv har lang erfaring fra arbeid i høyden, både i olje- og gassbransjen og i fornybar energibransje. Han har bakgrunn fra blant annet Aak og BKK. Nå er han Direktør for Fornybart og Partner i Vertikal Service AS.

Vi må tørre å snakke om dødsfall

Leif Røv forteller at de fleste i høydemiljøet kjenner noen som har omkommet, enten på jobb eller i forbindelse med klatring og skikjøring. Det gjør også Leif Røv. 

- Vi fikk brått kjenne på hvordan det er å ha en ung nær kollega og venn som gikk bort i en klatreulykke på fritiden. Vi jobbet tett sammen i forhold til vind, forteller Leif Røv. Tilbake sitter en samboer med et lite barn på fanget.  Det gjør sterkt inntrykk. Vi jobber jo hver dag for å unngå at dette skjer. Allikevel skjer det. På jobb eller fritid.

Nettbransjen har bygd ned linjebyggingskompetanse

Leif Røv løfter frem utfordringen med at bransjen de siste 30 årene har bygd ned linjebyggingskompetanse.

- Nettselskapene setter ut oppdragene til utenlandske underleverandører. Dersom vi skal nå målene som er satt for mer kraft raskere, så er det sannsynlig at flere norske aktører kommer på banen igjen.

Han understreker at det ikke er gjort over natten å komme seg inn på dette markedet og eksponere seg igjen.

- Når det nå skal bygges mer kraft raskere, kommer vi til å se nye aktører som ser markedsmuligheter. De har ikke nødvendigvis erfaring og kompetanse på denne typen arbeid i høyden.

Erfaringer fra olje og gass

Vertikal Service fikk nylig Archer inn på eiersiden. Archer har sitt fotfeste i olje- og gass. 

- Vi blir fort mer enn 160 etter at den organisatoriske sammenslåingen er utført, forteller Leif Røv. Archer ønsket mer fotfeste inn i fornybart. Samtidig får Vertikal Service tilgang til flere oppdrag i olje- og gass. 

Oppkjøpet av Vertikal Service er en del av en større trend der aktører innen olje- og gass beveger seg mot fornybart. 

- Hvis du ser på Aibel, Apply, Equinor, Odfjell, Aker BP og Hitec Vision så er alle på vei over mot fornybart.  

Leif Røv ser stor verdi i å løfte erfaringer fra olje- og gass og over til fornybar energibransje.

- Olje- og gass er lenger fremme når det gjelder HMS enn nettselskapene. Her kan vi som leverandører være med å være en brobygger for erfaringsoverføring og læring.

Hvor ligger den største risikoen?

Vi spør Leif Røv om hvor den største risikoen for alvorlige ulykker eller dødsfall ligger? 

- Det er ofte arbeidsoperasjoner som har mange faktorer i seg. Det er for eksempel komplekse løfteoperasjoner der du gjerne har noen som styrer en kran, og der vi har folk som henger i tau for å assistere en modul eller en struktur. 

Han forteller at man da kan oppleve at barrierene og den risikovurderingen og som er gjennomført gjennom en sikker jobbanalyse kan endre seg. 

- Da er det viktig at alle lag er preppa på at når det er avvik fra risikovurderingen, så må man stoppe og ta en ny vurdering. Man må aldri gå ukritisk videre.

- Tror du vi får flere dødsfall når vi nå følger myndighetenes oppfordring med mer av alt, raskere?

- Jeg håper ikke det. Jeg kan ikke si ja. Det er en fallitterklæring. Men jeg ser jo ikke bort ifra det. Energikommisjonen konkluderer med at vi må ha mer av alt raskere. Det betyr at det er milevis med linjer som skal bygges. Sannsynligheten for at ulykker skjer øker. Vi som bransje må ha et høyt vernenivå med riktige barrierer, slik at hvis det skjer noe, så må barrierene slå inn. I tillegg må vi ha samme fokus på opplæring som vår bransje alltid har hatt gjennom SOFT (Samarbeidsorganet for Tilkomstteknikk). Det må ikke ende med et katastrofalt utfall, fordi du står der uten barrierer og opplæring. Da kommer dødsfallene. 

NB: Redaksjonen i Europower medvirker ikke i kampanjen merkraftraskere.no.