Skip to content
Annonser på Europower
mer-kraft-1272x120-1

Mer kraft raskere uten dødsfall er et topplederansvar

mer-kraft-620x400---Chul

Tidligere denne måneden var det kick off for vårt initiativ "Mer kraft raskere - Uten dødsfall". Initiativet ledes av min kollega Pia Kristensen Moe

Bakgrunn

Energikommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. februar 2022 for å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at rikelig tilgang på fornybar kraft fortsatt skal være et konkurransefortrinn for norsk industri. 

Energikommisjonens rapport fra 2023 fikk navnet "Mer av alt – raskere". 

Spørsmålet som Pia Kristensen Moe stiller er veldig enkelt, men allikevel vanskelig: Hva er vi villig til å ofre for å skru opp tempoet? Alle som har hatt et halvt vekttall i statistikk vet at det å bygge ut mer kraft raskere også øker sannsynligheten for alvorlige hendelser og dødsfall. Vi har hatt dødsfall tidligere ved arbeid i høyden i olje- og gass, nettbransjen og i forbindelse med kraftproduksjon, og det kommer til å treffe oss også i fremtiden.

Derfor inviterer vi bransjens toppledere opp på scenen

Tore Rønstad er fagleder i SOFT, som er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon som har til formål å fremme sikkerhet og kvalitet ved utførelse av tilkomstteknikk spesielt og arbeid i høyden generelt. Tore Rønstad har gjennom en årrekke deltatt i konferansens programkomité.

- Det er stor avstand mellom toppledelsen og den som faktisk er ute og gjør jobben, sa Tore Rønstad nylig i et kampanjeintervju på merkraftraskere.no. 

Det er noe veldig alvorlig i det Tore Rønstad her setter fingeren på. Jeg følte meg også direkte truffet. For selv om vi nå har hatt ansvaret for Høydekonferansen siden 2014, så har det vært en konferanse først og fremst med og for de som enten selv jobber i høyden, eller de som koordinerer de som jobber i høyden.

Aldri tidligere har vi hatt topplederne med oss på scenen. 

Tore Rønstad sier at det er stor avstand mellom toppledelse og de som faktisk er ute og gjør jobben. Det er altså stor avstand mellom toppledelsen og deltakerne som møtes fast på Høydekonferansen, år etter år. 

Som leder av programkomitéen forstod jeg at dette må vi gjøre noe med. Vårt bidrag i arbeidet for at det kan bygges mer kraft raskere uten dødsfall er å være den nøytrale parten som gjennom digitale flater, møteplasser, dialog og debatt etablerer broen mellom toppledelsen og utførende personell som skal bygge mer kraft raskere. Fordi alle parter har som oppdrag å bygge mer kraft raskere uten dødsfall. 

Derfor inviteres toppledelsen i energiselskapene i år opp på scenen på Høydekonferansen. 

Toppledelsen stiller til debatt

Denne uken sendte vi ut forespørsel til et utvalg av toppledere i norske nettselskaper.

Topplederne brukte kun et døgn på å svare JA. Dette er noe toppledelsen ønsker delta på. Fordi det er topplederens ansvar å bygge ut mer kraft uten dødsfall.

Vi ser frem til refleksjoner og debatt med:

  • Trond Winther, Adm. dir. i Lnett
  • Anne Sagstuen Nysæther, Adm. dir. i Elvia
  • Øivind Askvik, Adm. dir. i Lede

Topplederdebatten har som tittel Topplederens ansvar for mer kraft raskere uten dødsfall.

Se foreløpig konferanseprogram på Hoydekonferansen.no.

Chul Christian Aamodt
Leder av programkomiteen for Høydekonferansen
Europower.no