Skip to content
Annonser på Europower

- Krav til kostnadskutt har ført til rammebetingelser som øker risiko for ulykker

mer-kraft-Irene-Bergljot-Åstein-Dahle


Irene Bergljot Åstein Dahle er HMS-sekretær i fagforbundet SAFE. Hun skal delta på scenen på årets Høydekonferanse

Vi har tatt en prat med Irene Bergljot Åstein Dahle for å bli litt mer kjent med henne, og for å forstå hvordan hun møter beskjeden fra Energikommisjonen om "Mer av alt, raskere". 

- Hva er du mest stolt av i eget selskap?

- Jeg jobber i fagforbundet SAFE. Det jeg er mest stolt av er at SAFE er tydelige og uredde og våger å gi beskjed om HMS-utfordringer i energisektoren. SAFE kjemper med nebb og klør for bedre sikkerhet og helse for ansatte i olje engergisektoren. SAFE er også politisk uavhengig og det gir oss en friere rolle.

- Hva brenner du for? Hva gjør at du gleder deg til å gå på jobb?

- Jeg brenner for å få til en endring. Utviklingen i petroleumsnæringen går feil vei og vi styrer nå mot en storulykke. Endrede rammebetingelser og kontrakter har også ført til økt risiko for personskade og sykdom. I SAFE opplever jeg at jeg kan bruke ulike kanaler til å gi beskjed om denne utviklingen i offentligheten og får mulighet til å påvirke. Dette er veldig meningsfullt for meg.

- Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?

- Når jeg ikke er på jobb så liker jeg å gå tur med hunden min og være sammen med barnebarnet mitt. Jeg er også samfunnsengasjert og bruker mye tid på å holde meg oppdatert.

- Energikommisjonen har gitt marsordre om mer av alt raskere. Hva tenker du om det?

- Jeg tenker at det fort kan gå for raskt og at dette kan gå utover sikkerheten. Jeg er også engstelig for at ønsket om rask inntjening, eller redusere tap og statlig støtte, kan gå på bekostning av sikkerheten til personellet. Vi har sett i petroleumsnæringen at krav til kostnadskutt har ført til rammebetingelser som øker risiko for ulykker. 

- Hva betyr det for din arbeidsplass at bransjen skal gjøre mer av alt raskere?

- Fagforeningenes rolle blir viktigere enn noen gang. Det er arbeidstakernes sikkerhet og helse som påvirkes. Vår kamp for at sjøfolk skal komme inn under arbeidsmiljøloven forsterkes også. Mye av arbeidet som skal skje innen havvind utføres fra fartøy. Likevel er det kun personellet som jobber direkte på vindturbinene som får beskyttelsen som aml gir. Dette mener vi er diskriminering.

- Hva mener du er viktige tiltak for å redusere risikoen for alvorlige ulykker og dødsfall når vi skal bygge mer kraft, raskere?

- Ett viktig tiltak er at rammebetingelsene og kontraktene til leverandørene utformes slik at ikke risiko for ulykker øker. Et annet viktig tiltak er at alle som jobber innenfor de nye energiformene skal beskyttes av arbeidsmiljøloven, også sjøfolk.

- Har du deltatt på Høydekonferansen tidligere?

- Ja.

- Hva er din forventning til årets Høydekonferanse?

- Jeg tror det blir en interessant og viktig konferanse.

Du treffer Irene Bergljot Åstein Dahle og rundt 200 andre bransjekolleger den 26. september.