Skip to content
Annonser på Europower

- Fart er irrelevant hvis vi går i feil retning

mer-kraft-Trond-Winther

Trond Winther er administrerende direktør i nettselskapet Lnett. Han skal delta på scenen på årets Høydekonferanse

Vi har tatt en prat med Trond Winther for å bli litt mer kjent med han, og for å forstå hvordan han møter beskjeden fra Energikommisjonen om "Mer av alt, raskere". 

- Hva er du mest stolt av i eget selskap?

- Jeg er mest stolt av det viktige samfunnsoppdraget vi har i Lnett og hvordan våre ansatte går på jobb hver dag for å bidra til at vi har strøm når vi trenger det, både i dag og i fremtiden.
 
- Hva brenner du for? Hva gjør at du gleder deg til å gå på jobb?

- Jeg brenner for å kunne bidra til positive endringer, i enkeltpersoner, organisasjoner og i samfunnet. Det gir meg en opplevelse av mening og mestring når jeg ser at jeg kan få til dette sammen med de gode folkene jeg har rundt meg i Lnett.
 
- Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?

- Når jeg ikke er på jobb, så er jeg glad i å trene. Da går det mest i styrketrening og løping (inne og ute). Så er jeg veldig glad i å lage mat, når tiden tillater det.
 
- Energikommisjonen har gitt marsordre om mer av alt raskere. Hva tenker du om det?

- Jeg ser på dette som et viktig budskap og et uttrykk av en forventning til oss i kraftbransjen. Samtidig tenker jeg at det ikke kun handler om å gjøre ting raskt, men å gjøre ting smart. Som Gandhi sa; «fart er irrelevant hvis vi går i feil retning». En av de mest viktigste, men også mest krevende, oppgavene vi har fremover er å velge riktig strategi for hvordan vi bygger og utvikler nettet vårt. Dette gjør vi under betydelig usikkerhet knyttet til aspekter som produksjon, forbruksmønster, tilgjengelige fleksibilitetsmarked, potensiale i ny teknologi osv.
 
- Hva betyr det for din arbeidsplass at bransjen skal gjøre mer av alt raskere?

- For oss i Lnett representerer dette en forventning om og et behov for at vi må tenke og jobbe annerledes. Nettbransjen har i mange år vært preget av stor grad av stabilitet med fokus på høy oppetid og lavest mulig kostnad og med relativt få større investeringer. Nå har vi blitt premissgivere for grønn energiomstilling og næringsutvikling, og må i tillegg erstatte en stor andel gammelt nett. For oss og for mange av våre leverandører betyr dette en betydelig økning i aktivitetsnivå, kompleksitet og eksponering, som vi skal lære oss å håndtere effektivt og sikkert.
 
- Hva mener du er viktige tiltak for å redusere risikoen for alvorlige ulykker og dødsfall når vi skal bygge mer kraft, raskere?

- Det er mange faktorer som må være på plass for å redusere risikoen for ulykker og dødsfall. Overordnet, er det veldig viktig at vi forstår hvordan våre strategiske valg påvirker rammebetingelsene til våre ansatte og til leverandørene. Mye av risikoen kan adresseres ved hvordan vi bygger opp utbyggingsporteføljen vår og hvordan vi jobber sammen med leverandørene for å velge riktige løsninger og over tid bygger riktig kompetanse. Videre må vi sikre at vi jobber helhetlig, systematisk og proaktivt med å identifisere og styre risiko og får til effektiv læring i eget selskap, i bransjen og fra andre relevante sektorer. Her må vi tørre å utfordre og støtte hverandre i tankene om hva som er «godt nok».
 
- Har du deltatt på Høydekonferansen tidligere?

- Nei. 
 
- Hva er din forventning til årets Høydekonferanse?

- At jeg skal kunne ta med meg interessante læringer og perspektiv som inspirasjon til det arbeidet vi gjør i Lnett for å styrke oss innen HMS.
 
- Er det noe annet du ønsker å si?

- Jeg gleder meg veldig til å delta på konferansen og til å dele noen av mine perspektiv rundt hva som er topplederens rolle og ansvar for å sikre at ingen skader seg i vår virksomhet og i våre aktiviteter.
 
Du treffer Trond Winther  og rundt 200 andre bransjekolleger den 26. september.