Skip to content
Annonser på Europower

- Jeg er overrasket over nominasjonen, har aldri tenkt at det jeg driver med kunne nomineres

HMS-PRIS-truls-rasmussen

Høydekonferansens HMS-pris skal tildeles en person eller en bedrift som har utmerket seg når det gjelder sikkert arbeid i høyden.

Juryen for Høydekonferansens HMS-pris består av medlemmene i programkomitéen for konferansen.

Truls Rasmussen fra SEM Sikkerhet er blant de nominerte til årets HMS-pris. Her kan du bli litt bedre kjent med han.

- Hva jobber du med?

- Jeg jobber hovedsakelig med opplæring innenfor stillasmontering og fallsikring.

- Hva er du mest stolt av i eget selskap?

- At vi bidrar med kunnskap og erfaringsoverføring for å kunne heve nivået til de som skal arbeide i høyden.

- Hva brenner du for?

- Det er givende å kunne lære folk å bli tryggere og mer kompetent med det de driver med.

- Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?

- Da liker jeg å drive med fjellklatring, fjellturer og sykling (utenom familielivet).

- Energikommisjonen har gitt marsjordre om mer av alt raskere. Hva tenker du om det?

- Jeg har ikke fordypet meg i den rapporten, men for å få dette til vil det være behov for mye arbeid i høyden. Enkelte ting kan man kanskje ikke gjøre raskere, for eksempel så er riktig opplæring viktig og det tar den tiden det tar. Heldigvis har vi minimumskrav med tid for opplæring. Arbeid i høyden er og noe som er farlig hvis vi skal gjøre det fortere, dette resulterer i ulykker. God planlegging og god opplæring vil være viktig!

- Hva betyr det for din arbeidsplass at bransjen skal gjøre mer av alt raskere?

- Det vil da være behov for mere arbeidskraft og da et behov for riktig og god opplæring.

- Hva mener du er viktige tiltak for å redusere risikoen for alvorlige ulykker og dødsfall når vi skal bygge mer kraft, raskere?

- Opplæring! Uten riktig opplæring, vil man kunne skape farlige situasjoner uten en gang å være klar over det selv. Ved arbeid i høyden er det viktig at man vet hvordan man skal bruke utstyret riktig, både stillasutstyret og fallsikringsutstyret.

- Hva er din reaksjon på at du er nominert til Høydekonferansens HMS-pris?

- Jeg er overrasket over nominasjonen, har aldri tenkt at det jeg driver med kunne nomineres.

- Er det noe annet du ønsker å si?

- Jeg er takknemlig for å være nominert☺ Når det gjelder arbeid i høyden ved montering av stillas, så er det viktig at vi prøver å fornye måten vi tenker på. Det finnes flere og flere løsninger/produkter som gjør at man ikke behøver å eksponere seg for fare for fall ved montering av stillas. Man kan for eksempel montere rekkverk på stillaset før man monterer stillasgulvet, så når man går opp til neste nivå, er rekkverket allerede montert. Vi må alltid prøve å lete etter bedre og tryggere løsninger på det vi gjør.

- Høydekonferansens HMS-pris deles ut under festmiddagen på årets Høydekonferanse den 26. september. Klikk her for å se alle nominerte.