Skip to content
Annonser på Europower

Sikkerhet må alltid komme først og den gjennomgående sikkerhetskulturen vi har skal ligge til grunn i all vår utvikling

mer-kraft-620x400--anne-sagstuen

Anne Sagstuen Nysæther er administrende direktør i nettselskapet Elvia. I år er hun invitert til topplederdebatt Høydekonferansen under temaet: Topplederens ansvar for mer kraft raskere uten dødsfall.

Vi har tatt en prat med Anne Sagstuen Nysæther for å bli litt bedre kjent med henne, og for å forstå hvordan hun møter beskjeden fra Energikommisjonen om "Mer av alt, raskere". 

Folka i Elvia har et stort eierskap til samfunnsoppgaven

- Hva er du mest stolt av i eget selskap?

- Jeg er aller mest stolt av alle de dyktige folka i Elvia som alle har et stort eierskap til og står på for den viktige samfunnsoppgaven vi gjør i Elvia hver dag. Vi har mange ulike fagområder og fageksperter som ved å samarbeide med hverandre finner nye løsninger, slik at vi kan utvikle oss til det beste for samfunnet og kundene våre.

- Hva brenner du for?

- Jeg gleder meg til å gå på jobb fordi Elvias samfunnsoppdrag er reelt avgjørende for at vi skal få til energiomstilling og verdiskaping i Norge – det er et stort ansvar og en stor inspirasjon. Og så gleder jeg meg til å treffe alle de fine folka i Elvia og i bransjen rundt oss som gjør at jeg lærer noe nytt hver eneste dag.

- Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?  

- Jeg er glad i å treffe venner og familie når det er mulighet, trene litt, gjerne gå på ski om vinteren. Ellers vil jeg gjerne være mest mulig på hytta på Sjusjøen til alle årstider.

- Energikommisjonen har gitt marsordre om mer av alt raskere. Hva tenker du om det?

- Jeg er enig i at det ikke er kun EN løsning for å gjennomføre energiomstillingen og nå klimamålene, vi må gjøre mange tiltak parallelt. Mange tiltak er satt i gang både politisk, regulatorisk og av aktørene i bransjen selv. Nå må vi holde fram med de planene og tiltakene vi har samtidig som vi hele tiden ser etter forbedringsområder uten å forstyrre arbeidet vi er i gang med.

Hun forklarer at de i Elvia hele tiden jobber med å foreslå forbedringer.

- Mer samarbeid med kommuner og fylkeskommuner er et område vi har stor tro på at vil gi verdi både når det gjelder å skape samfunnsaksept for nettutbygging, tilknytte ny fornybar kraft og gjøre kloke valg som tar vare på naturen.

Mer av alt raskere

- Hva betyr det for din arbeidsplass at bransjen skal gjøre mer av alt raskere?

- For Elvia betyr dette at vi må utvikle oss og måten vi jobber på: Bygge nett raskere og på rett sted. Digitalisering og utvikling av arbeidsprosesser, dialog med kunder og tilgang på kompetanse er viktige tiltak vi gjør for å klare dette. Og dessuten er koblingen mellom nettet og ny, fornybar kraftproduksjon et område vi ønsker å finne nye løsninger på sammen med produsenter og forbrukere.

Hun trekker også frem utnyttelse av eksisterende nett.

- Utnytte det nettet vi har godt. Vi har satt oss en ambisjon om å hente ut 20 % mer kapasitet fra dagens nett. Dette gjør vi gjennom teknologi slik som sensorikk og systemutvikling, og ved involvering av kunder gjennom ulike former for fleksibilitetsverktøy og etableringen av Energikoordinatorer. For oss som nettselskap og for bransjen og kundene er det en transformasjon å bevege oss mot en mer dynamisk nettdrift og et større samspill både i planleggings- og driftsfasen. Digital bransjesamhandling er også en forutsetning for morgendagens energisystem.

Utvikling og endring

Anne Nysæther Sagstuen mener det er to områder som er helt grunnleggende når vi skal utvikle og endre oss:

1. Det attraktive fellesskapet. Dette rommer at alle som jobber i og for Elvia skal ha en sikker arbeidshverdag og komme trygt hjem fra jobb hver eneste dag. Elvia skal være et godt sted å jobbe der vi bryr oss om hverandre.

2. Strømnettet som samfunnskritisk infrastruktur. I lys av elektrifiseringen og en verden der både informasjonssikkerhet, fysisk sikkerhet og tilgang på varer og ressurser utfordres så stiller dette nye krav til oss i form av å håndtere risiko og beredskap.

Sikkerhet må alltid komme først

- Hva mener du er viktige tiltak for å redusere risikoen for alvorlige ulykker og dødsfall når vi skal bygge mer kraft, raskere?

- Sikkerhet må alltid komme først og den gjennomgående sikkerhetskulturen vi har skal ligge til grunn i all vår utvikling. Når vi tar i bruk ny teknologi og jobber på nye måter både i planlegging, bygging og drift av nettet, handler det om å koble sikkerhets- og utviklingsarbeidet vårt slik at nye måter å jobbe på styrker og ikke svekker sikkerheten for alle som jobber for oss og ferdes rundt våre nettanlegg. Jeg har stor tro på at ny teknologi i de fleste tilfeller bedrer sikkerheten, for eksempel slik vi ser med bruk av droner som erstatning for arbeid i høyden.

- Hva er din forventning til årets Høydekonferanse?

- Jeg synes konferansen setter fingeren på et svært viktig tema, nemlig hvordan ta vare på sikkerhet når vi utvikler måten vi jobber på. Dette ser jeg fram til å utvide mitt perspektiv på og diskutere med andre på konferansen.

I år er ambisjonen å samle 200 deltakere på Høydekonferansen. Du treffer Anne Sagstuen Nysæther og mange flere på Høydekonferansen den 26. september.