Skip to content
Annonser på Europower

- Det viktigste tiltaket tror jeg først og fremst er kultur

mer-kraft-620x400---aleks

Aleksander Østborg er fjordspennstekniker i Statnett. Aleksander er også verneombud for fjordspenngruppa.

I år er han invitert til debatt på Høydekonferansen under temaet: Topplederens ansvar for mer kraft raskere uten dødsfall.

Vi har tatt en prat med Aleksander Østborg for å bli litt bedre kjent med han, og for å forstå hvordan han møter beskjeden fra Energikommisjonen om "Mer av alt, raskere". 

- Hva er du mest stolt av i eget selskap?

- Jeg er mest stolt av å være en del av en gruppe som er anerkjent for å være gode problemløsere. Jeg er ekstra stolt når jeg selv har bidratt til å finne en løsning.

- Hva brenner du for? 

- Jeg brenner for at alle skal ha en trygg arbeidshverdag, og prøver hver dag å legge til rette for det. Det gjelder både at vi skal jobbe sikkert, men ikke minst at alle skal trives når de er på jobb. Det jeg gleder meg mest til med å dra på jobb er å se at det vi gjør gir resultater, og vite at «dette har jeg vært med og bygd».

- Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?

- På sommeren liker jeg å klatre, være på sjøen og fiske, og generelt bare nyte livet. På vinteren liker jeg å stå på alpint og randonee.

- Energikommisjonen har gitt marsjordre om mer av alt raskere. Hva tenker du om det?

- Jeg personlig synes ikke jeg blir noe vesentlig berørt av de overordnede målene. Vi som er utførende gjør jobben så raskt som det lar seg gjøre, uavhengig av hvilke mål og strategi selskapet i sin helhet har.

- Hva betyr det for din arbeidsplass at bransjen skal gjøre mer av alt raskere?

- Jeg tror det blir et enda større fokus på ressursutnyttelse. Selv om vi har kommet langt med samarbeid mellom driftsområder og oss som anleggsavdeling, tror jeg vi fortsatt har en veg å gå. Vi må nok også belage oss på at det blir mer kontinuerlig drift i tiden som kommer. I tillegg tror jeg at noen av arbeidsoperasjonene vi gjør med utkoblet linje i dag vil bli gjort AUS i framtiden.

- Hva mener du er viktige tiltak for å redusere risikoen for alvorlige ulykker og dødsfall når vi skal bygge mer kraft, raskere?

- Det viktigste tiltaket tror jeg først og fremst er kultur. Hvis det blir lagt til rette for en åpenhetskultur der man kan komme med innspill for så å bli møtt med engasjement og ikke motstand, tror jeg det vil redusere hendelser og ulykker. Og ikke minst - Hvis noen sier at de ikke synes noe føles trygt, så er det viktig å ta det på alvor.

- Hva er din forventning til årets Høydekonferanse?

- Min forventning er å gå ut av konferansen med synspunkter og perspektiver som jeg kan ta med meg videre til oss.

I år er ambisjonen å samle 200 deltakere på Høydekonferansen. Du treffer Aleksander Østborg og mange flere på Høydekonferansen den 26. september.