Skip to content
Annonser på Europower

I 2023 døde seks personer i fallulykker i norsk arbeidsliv

system-1920x1500,q=85

I 2023 døde seks personer i fallulykker i norsk arbeidsliv.

- Det er seks for mange, sier daglig leder i AAK Safety, Yngve Grüner.

Ifølge en rapport fra Arbeidstilsynet, døde 26 personer på jobb i det landbaserte arbeidslivet i Norge i fjor, seks av dem døde i fallulykker. 

– Rapporten viser at vi må fortsette å jobbe for at alle skal komme trygt hjem fra arbeid i høyden. Vi må fortsette å dele kunnskapen og kompetansen vi har for at alle bransjer skal få gode sikkerhetsrutiner på plass og gi nødvendig opplæring til alle ansatte, sier Yngve Grüner.

De tre vanligste ulykkestypene i fjor var trafikkulykker, klemulykker og fallulykker.

– Trafikkulykker og fallulykker er to typer dødsulykker det har blitt flere av opp gjennom årene. Dette er bekymringsfullt, og viser at virksomhetene fortsatt har en del å jobbe med når det gjelder trafikksikkerhet og sikkert arbeid i høyden, sier Monica Seem i Arbeidstilsynet